Sierduiven INSCHRIJFFORMULIER voor Oneto 2016

 

Naam: *
Emailadres: (Belangrijk voor bevestigings mail!) *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer:
Banknummer(IBAN):
NBS fokkerskaartnummer: *
Maakt gebruik van vervoersregeling:
Naam contactadres:
Neemt zelf de dieren mee terug:
Welke bij Oneto aangesloten vereniging bent u lid?

                                                                        *verplicht

  Ras Kleurslag geslacht leeftijd: Ringnummer: Aoc-klasse? te koop voor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 

 

enkele nummers à €  5,50
Volières sierduiven à €  15,00
verkoopkaarten à €  1,00
vervoersbijdrage à €  1,50
doorlopende kaarten à €  9,00
  administratiekosten

3,00

catalogus (1 per adres verplicht) €  8,00
bijdrage ereprijzenfonds
TOTAAL€

 

 

Bij deze machtig ik het bestuur van Oneto om eenmalig het bedrag van € van mijn rekening te incasseren.

Naam:  

Plaats:  

Banknummer (IBAN):  

 

Dit bedrag kan ook overgemaakt worden op:
bankrekening no. 10 09 70 044 (IBAN nr. NL50 RABO 0100 9700 44 BIC code: RABONL2U)
t.n.v. Stichting Oneto te Enschede

 

Opmerkingen:

Na versturen ontvangt U binnen enkele minuten een automatische e-mail van uw inschrijving. Mocht u geen e-mail ontvangen dan is de inschrijving niet goed verzonden of u hebt uw e-mailadres niet goed ingevuld. Kijk ook eventueel uw spamfilter even na. Soms kan hij daar terrecht gekomen zijn. Binnen 3 dagen krijgt u van de diergroepsecretaris ook nog een bevestiging van uw inschrijving. Als u na 3 dagen nog geen mail van de diergroepsecretaris gehad hebt neem dan contact met hem of haar op.