Konijnen en Cavia's INSCHRIJFFORMULIER voor Oneto 2016

 

Naam: *
Emailadres: (Belangrijk voor bevestigings mail!) *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer:
Banknummer (IBAN):
KLN fokkerskaartnummer: *
Maakt gebruik van vervoersregeling:
Naam contactadres:
Neemt zelf de dieren mee terug:
Van welke bij Oneto aangesloten vereniging bent u lid?

                                                                        *verplicht

  Ras Kleurslag groot / klein geslacht leeftijd: Oornummer: Aoc/vrijeklasse Europaklasse te koop voor
1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €
7 €
8 €
9 €
10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €

 

 

enkele nummers ΰ €  5,50
verkoopkaarten ΰ €  1,00
vervoersbijdrage ΰ €  1,50
doorlopende kaarten ΰ €  9,00
  administratiekosten

3,00

catalogus (1 per adres verplicht) €  8,00
bijdrage ereprijzenfonds
TOTAAL€

 

 

Bij deze machtig ik het bestuur van Oneto om eenmalig het bedrag van € van mijn rekening te incasseren.

Naam:  

Plaats:  

Banknummer (IBAN):  

 

Dit bedrag kan ook overgemaakt worden op:
bankrekening no. 10 09 70 044 (IBAN nr. NL50 RABO 0100 9700 44 BIC code: RABONL2U)
t.n.v. Stichting Oneto te Enschede

 

Opmerkingen:

Na versturen ontvangt U binnen enkele minuten een automatische e-mail van uw inschrijving. Mocht u geen e-mail ontvangen dan is de inschrijving niet goed verzonden of u hebt uw e-mailadres niet goed ingevuld. Kijk ook eventueel uw spamfilter even na. Soms kan hij daar terrecht gekomen zijn. Binnen 3 dagen krijgt u van de diergroepsecretaris ook nog een bevestiging van uw inschrijving. Als u na 3 dagen nog geen mail van de diergroepsecretaris gehad hebt neem dan contact met hem of haar op.